MOXY BUCHAREST OLD TOWN
מחיר מיוחד לחדר סטאנדארט זוגי
למימוש המחיר המיוחד
:יש למלא הזמנה בלינק

הזמנה למלון מוקסי במחיר יחודי

שימו לב שהמחיר רק בתנאי שיש חדר סטנדארט פנוי
אם החדרים הללו מלאים האתר יעביר אותכם לחדר ברמה יותר גבוהה במחיר אחר